You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

U.F.E. Nəqliyyat növləri

Yükün aviasiya nəqliyyatı ilə çatdırılması

Aviadaşımalar öz etibarlılığını çoxdan sübut etmiş bir daşıma üsuludur. Yükü tez və təhlükəsiz bir şəkildə çatdırmaq lazım olduqda, yükün təyyarələrlə daşınması istifadə olunur. Bütün dünyada əməkdaşlıq etdiyimiz agentlərin geniş coğrafiyası, müştərilərin və iş ortaqlarının siyahısını genişləndirərək bizə keyfiyyət baxımından yeni bir səviyyəyə çıxmağa imkan verir..Bu səbəbdən də U. F. E. Shipping MMC şirkəti müxtəlif yüklərin dünyanın istənilən nöqtəsinə əlverişli qiymətə çatdırılmasını həyata keçirir.

Yüklərin daşınması xidmətləri:
 • Optimal marşrutlar üzrə yüklərin aviadaşımasını təşkil edirik
 • Yükgöndərənin anbarından göndərilən hava limanında yük terminalına qədər daşıma edirik
 • Alıcıya verilənə qədər yükün hava limanında lazımi qaydada saxlanılmasını təmin edirik
 • Hava limanının yük terminalından yükü müştərinin qapısına çatdırırıq
 • Aviaqaimə vasitəsiylə yükü izləməyə kömək edirik
 • Yükü sığortalayırıq

Dəmir yolu daşımaları

Dəmir yolu daşımaları yüklərin MDB-nin bütün ərazisində ən uzaq və çətin keçilə bilən yerlərə çatdırılmasına kömək edir ki, bu da aviadaşımalar qarşısında mühüm üstünlük təşkil edir. Dəmir yolu ilə daşıma sifarişçilər arasında ildən-ilə daha çox populyarlıq qazanır.

Şirkətimiz dəmir yolu daşımalarının aşağıdakı növlərini təklif edir:
 • Fittinq platformalarda son təyinat nöqtəsinə qədər dəmir yolu limanlarından konteynerlərin alıcınin ünvanına yerüstü çatdırılması
 • Qapalı, bort və yarımvaqonlarda, vaqon-platformalarda adi yüklərin daşınması
 • Vaqon-platformada və transportyor tipli vaqonlarda proyekt/əndazəsiz yüklərin daşınması
 • Xopper vaqonlarında tökmə yüklərin daşınması
 • Sisternlərdə maye yüklərin daşınması

Avtomobil yük daşımaları

Avtomobil Nəqliyyatı ən müxtəlif daşımaların həyata keçirilməsi üçün məşhur vasitə olmağa davam edir. Yüksək keçiricilik, manevr və enmə zolaqlarının və ya dəmir yolunun gərək olmaması avtomobili təyyarə və qatardan fərqləndirir. Avtomobil daşımalarına yüksək tələbat həmçinin əlverişli qiymətlə də bağlıdır. U.F.E. Shipping MMC, öz növbəsində, beynəlxalq və yerli nəqliyyat vasitələri ilə daşımalarla məşğul olur.

Avtomobil daşımalarını növlər üzrə qeyd etsəniz, aşağıdakıları qeyd etmək lazımdır:
 • FTL - Full Truck Load: yalnızca bir müştərinin mallarının bir maşına yüklənməsi
 • LTL - Less than Truck Load: bir neçə müştərinin mallarının eyni maşına yüklənməsi.
Yuxarıdakılara əlavə olaraq, bu kimi yükdaşıma vasitələrini də əlavə edə bilərsiniz::
 • Ümumi yüklərin daşınması (tentli qoşqularda)
 • Tez xarab olan məhsulların daşınması: tərəvəz, meyvə və ərzaq məhsulları (soyuducu qoşqularda)
 • Maye yüklərin daşınması (sistern qoşqularında)
 • Proyekt daşınması (ağır və ya əndazəsiz yüklərin daşınması)

Dəniz daşımaları

Bu, yükün daşınmasının iqtisadi cəhətdən ən sərfəli üsuludur. Dəniz nəqliyyatı ilə konteynerlərin, ümumi təyinatlı yüklərin, maye yuklerinin, göyərtə (konteynersiz) yüklərinin, proyekt yuklerinin və ya iri həcmli yüklərin daşınmasi mümkündür.

Dəniz daşımaları aşağıdakı növlərə bölünür:
 • Konteyner daşımaları: FCL (tam yükləmə) və LCL (qismən yükləmə);
 • Çarter daşımaları;
 • Toplu yüklərin daşınması (Break Bulk);
 • Ro-ro Nəqliyyat;
 • Qapıdan qapıya" multimodal daşınma.
.

Təhlükəli yüklərin daşınması

Təhlükəli yüklər-onlara xas olan xassələrə görə insanın həyat və sağlamlığına, ətraf mühitin vəziyyətinə, binaların, qurğuların, texnikanın və digər maddi obyektlərin qorunmasına təhlükə törədən maddələr və predmetlərdir. Bunlara daxildir: yanacaq, turşu, pestisidlər, boyalar, aerozollar, yanğınsöndürənlər, həlledicilər, yapışqanlar, tibbi preparatlar, litium batareyaları və s. Prinsipcə, onların özündə təhlükə törətməsi bu təhlükənin mütləq həyata keçiriləcəyi anlamına gəlmir. Buna görə də təhlükəli vəziyyətlərdən qaçınmaq üçün təhlükəli yüklərin daşınması bütün lazımi tədbirlər və şərtlərə riayət etməklə ciddi qaydalar əsasında həyata keçirilir.